La transició energètica és, fonamentalment, un canvi de caire estructural al sector energètic. Això vol dir que representa un canvi en la producció de l’energia, substituint els combustibles fòssils (petroli, gas i carbó) per fonts renovables i apostant, a més pel seu caràcter local (autoconsum i xarxes veïnals). Alhora, suposa un canvi en la forma no només de producció, sinó també en com avui gestionem i utilitzem l’energia, actuant sobre la demanda, l’eficiència, la pobresa associada a l’energia i també la cultura que l’envolta.

 

La transició energètica és un procés imparable i global, i una passa imprescindible en la descarbonització de l’economia i la lluita contra el canvi climàtic.