Ajudes i subvencions – Dret a l’Energia

Requisits:
- Tenir contractada la tarifa del PVPC
- Ser titular del punt de subministrament d'electricitat a l'habitatge habitual
- Complir uns requisits familiars, personals i de renda

Requisits:
- Tenir contractada la tarifa del PVPC
- Ser titular del punt de subministrament d'electricitat a l'habitatge habitual
- Complir uns requisits familiars, personals i de renda

Requisits:
- Tenir contractada la tarifa del PVPC
- Ser titular del punt de subministrament d'electricitat a l'habitatge habitual
- Complir uns requisits familiars, personals i de renda

Ajuda:
- 25% de descompte per al consumidor "vulnerable"
- 40% de descompte per al consumidor "vulnerable sever"
- 50% de descompte per al consumidor en "risc d'exclusió social"

Ajuda:
- 25% de descompte per al consumidor "vulnerable"
- 40% de descompte per al consumidor "vulnerable sever"
- 50% de descompte per al consumidor en "risc d'exclusió social"

Ajuda:
- 25% de descompte per al consumidor "vulnerable"
- 40% de descompte per al consumidor "vulnerable sever"
- 50% de descompte per al consumidor en "risc d'exclusió social"

Tarifa descompte en la factura de l'electricitat per a consumidors en situació de vulnerabilitat

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Tarifa descompte en la factura de l'electricitat per a consumidors en situació de vulnerabilitat

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Tarifa descompte en la factura de l'electricitat per a consumidors en situació de vulnerabilitat

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Requisits:
Ser beneficiaris de el Bo Social de l'Electricitat

Requisits:
Ser beneficiaris de el Bo Social de l'Electricitat

Requisits:
Ser beneficiaris de el Bo Social de l'Electricitat

Ajuda:
Pagament únic anual en el número de compte del titular del punt de subministrament:
- 37,68 € per a consumidor vulnerable
- 60,29 € per a consumidor vulnerable sever o en risc d'exclusió social

Ajuda:
Pagament únic anual en el número de compte del titular del punt de subministrament:
- 37,68 € per a consumidor vulnerable
- 60,29 € per a consumidor vulnerable sever o en risc d'exclusió social

Ajuda:
Pagament únic anual en el número de compte del titular del punt de subministrament:
- 37,68 € per a consumidor vulnerable
- 60,29 € per a consumidor vulnerable sever o en risc d'exclusió social

Ajudes complementàries per a compensar les despeses tèrmiques ocasionades als consumidors més vulnerables per l'ús de la calefacció, aigua calenta o cuina.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Ajudes complementàries per a compensar les despeses tèrmiques ocasionades als consumidors més vulnerables per l'ús de la calefacció, aigua calenta o cuina.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Ajudes complementàries per a compensar les despeses tèrmiques ocasionades als consumidors més vulnerables per l'ús de la calefacció, aigua calenta o cuina.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Requisits:
- Residència de> 1 any a la Comunitat Valenciana o 5 anys dels últims 10.
- Baixos recursos econòmics.
- Tenir> 25 anys (o> 16 amb excepcions).

Requisits:
- Residència de> 1 any a la Comunitat Valenciana o 5 anys dels últims 10.
- Baixos recursos econòmics.
- Tenir> 25 anys (o> 16 amb excepcions).

Requisits:
- Residència de> 1 any a la Comunitat Valenciana o 5 anys dels últims 10.
- Baixos recursos econòmics.
- Tenir> 25 anys (o> 16 amb excepcions).

Ajuda:
Ajuda de pagament mensual.

Ajuda:
Ajuda de pagament mensual.

Ajuda:
Ajuda de pagament mensual.

Ajuda per a garantir la qualitat de vida de la ciutadania des de la igualtat d'oportunitats, el suport a les famílies, els drets de la infància i amb perspectiva de gènere.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Ajuda per a garantir la qualitat de vida de la ciutadania des de la igualtat d'oportunitats, el suport a les famílies, els drets de la infància i amb perspectiva de gènere.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Ajuda per a garantir la qualitat de vida de la ciutadania des de la igualtat d'oportunitats, el suport a les famílies, els drets de la infància i amb perspectiva de gènere.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Requisits:
Anualment la Conselleria de Benestar Social estableix una quantia relacionada amb la renda per càpita que la unitat familiar ha de tindre per accedir a aquests ajuts.

Requisits:
Anualment la Conselleria de Benestar Social estableix una quantia relacionada amb la renda per càpita que la unitat familiar ha de tindre per accedir a aquests ajuts.

Requisits:
Anualment la Conselleria de Benestar Social estableix una quantia relacionada amb la renda per càpita que la unitat familiar ha de tindre per accedir a aquests ajuts.

Ajuda:
- Ajuts econòmics d'emergència, no periòdiques.
- La quantia la determinen els serveis socials municipals segons el cas.

Ajuda:
- Ajuts econòmics d'emergència, no periòdiques.
- La quantia la determinen els serveis socials municipals segons el cas.

Ajuda:
- Ajuts econòmics d'emergència, no periòdiques.
- La quantia la determinen els serveis socials municipals segons el cas.

Ajudes per a revertir una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ajuntament de València

Ajudes per a revertir una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ajuntament de València

Ajudes per a revertir una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ajuntament de València

Requisits:
Situacions d'extrema necessitat amb baixes rendes en la unitat familiar.

Requisits:
Situacions d'extrema necessitat amb baixes rendes en la unitat familiar.

Requisits:
Situacions d'extrema necessitat amb baixes rendes en la unitat familiar.

Ajuda:
Són ajudes econòmiques relacionades amb el pagament del lloguer i dels subministraments bàsics d'energia.

La dotació la determina el propi organisme, segons el cas.

Ajuda:
Són ajudes econòmiques relacionades amb el pagament del lloguer i dels subministraments bàsics d'energia.

La dotació la determina el propi organisme, segons el cas.

Ajuda:
Són ajudes econòmiques relacionades amb el pagament del lloguer i dels subministraments bàsics d'energia.

La dotació la determina el propi organisme, segons el cas.

Ajudes dirigides a persones individuals o famílies per a atendre situacions d'extrema necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Cáritas

Ajudes dirigides a persones individuals o famílies per a atendre situacions d'extrema necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Cáritas

Ajudes dirigides a persones individuals o famílies per a atendre situacions d'extrema necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Cáritas

previous arrownext arrow
Slider

Ajudes i subvencions – Eficiència Energètica

Requisits:
- Reducció del consum d'energia un 10%.
- Millorar una lletra la qualificació energètica.
- Inversions posteriors a la data de sol·licitud de l'ajuda.
- Només edificis construïts abans del 2007.

Requisits:
- Reducció del consum d'energia un 10%.
- Millorar una lletra la qualificació energètica.
- Inversions posteriors a la data de sol·licitud de l'ajuda.
- Només edificis construïts abans del 2007.

Requisits:
- Reducció del consum d'energia un 10%.
- Millorar una lletra la qualificació energètica.
- Inversions posteriors a la data de sol·licitud de l'ajuda.
- Només edificis construïts abans del 2007.

Ajuda:
Ajuda a fons perdut des del 25% al 85% dels costos subvencionables, segons casos (consultar bases).

Ajuda:
Ajuda a fons perdut des del 25% al 85% dels costos subvencionables, segons casos (consultar bases).

Ajuda:
Ajuda a fons perdut des del 25% al 85% dels costos subvencionables, segons casos (consultar bases).

Canvis en l'envolupant tèrmica, instal·lacions renovables, tecnologies de regulació i control, i millora en la il·luminació.
Termini: fins al 31 de juliol de 2021.
Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada, comunitats de propietaris, ESEs, administració pública, comunitats energètiques.
Tramitat per: IVACE

Canvis en l'envolupant tèrmica, instal·lacions renovables, tecnologies de regulació i control, i millora en la il·luminació.
Termini: fins al 31 de juliol de 2021.
Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada, comunitats de propietaris, ESEs, administració pública, comunitats energètiques.
Tramitat per: IVACE

Canvis en l'envolupant tèrmica, instal·lacions renovables, tecnologies de regulació i control, i millora en la il·luminació.
Termini: fins al 31 de juliol de 2021.
Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada, comunitats de propietaris, ESEs, administració pública, comunitats energètiques.
Tramitat per: IVACE

Requisits:
- Obres ja executades com a molt 2 anys abans de la publicació de la convocatòria.
- Obres en execució que finalitzen com a molt en el termini de 2 anys des de la data de publicació

Requisits:
- Obres ja executades com a molt 2 anys abans de la publicació de la convocatòria.
- Obres en execució que finalitzen com a molt en el termini de 2 anys des de la data de publicació

Requisits:
- Obres ja executades com a molt 2 anys abans de la publicació de la convocatòria.
- Obres en execució que finalitzen com a molt en el termini de 2 anys des de la data de publicació

Ajuda:
Subvenció no reintegrable sobre el pressupost subvencionable, des del 50% fins al 95% segons casos (consultar bases).

Ajuda:
Subvenció no reintegrable sobre el pressupost subvencionable, des del 50% fins al 95% segons casos (consultar bases).

Ajuda:
Subvenció no reintegrable sobre el pressupost subvencionable, des del 50% fins al 95% segons casos (consultar bases).

Redacció de projectes i execució d'obres per a l'impuls de la transició ecològica i innovació en l'entorn urbà.
Termini: tancat en novembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada, que ostenten la titularitat o siguen els gestors autoritzats pels propietaris dels immobles.
Tramitat per: Generalitat Valenciana

Redacció de projectes i execució d'obres per a l'impuls de la transició ecològica i innovació en l'entorn urbà.
Termini: tancat en novembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada, que ostenten la titularitat o siguen els gestors autoritzats pels propietaris dels immobles.
Tramitat per: Generalitat Valenciana

Redacció de projectes i execució d'obres per a l'impuls de la transició ecològica i innovació en l'entorn urbà.
Termini: tancat en novembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada, que ostenten la titularitat o siguen els gestors autoritzats pels propietaris dels immobles.
Tramitat per: Generalitat Valenciana

Requisits:
- Nou aparell del "Llistat d'Equips subvencionables"
- Compra i instal·lació a partir de la data d'inici de les ajudes.
- Venda i instal·lació realitzada per empresa adherida.

Requisits:
- Nou aparell del "Llistat d'Equips subvencionables"
- Compra i instal·lació a partir de la data d'inici de les ajudes.
- Venda i instal·lació realitzada per empresa adherida.

Requisits:
- Nou aparell del "Llistat d'Equips subvencionables"
- Compra i instal·lació a partir de la data d'inici de les ajudes.
- Venda i instal·lació realitzada per empresa adherida.

Ajuda:
- Substitució de caldera: 300 €.
- Substitució d'ACS per aerotèrmia: 480 €.
- Substitució de Calefacció + ACS per aerotèrmia: 950 €.

Ajuda:
- Substitució de caldera: 300 €.
- Substitució d'ACS per aerotèrmia: 480 €.
- Substitució de Calefacció + ACS per aerotèrmia: 950 €.

Ajuda:
- Substitució de caldera: 300 €.
- Substitució d'ACS per aerotèrmia: 480 €.
- Substitució de Calefacció + ACS per aerotèrmia: 950 €.

Sustitución de equipos de ACS/calefacción por calderas de condensación o aerotermia.
Termini: tancat en setembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiarios: particulares (propietarios y arrendatarios).
Tramitado por: IVACE

Substitució d'equips d'ACS / calefacció per calderes de condensació o aerotèrmia.

Termini: tancat en setembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiaris: particulars (propietaris i arrendataris).
Tramitat per: IVACE

Substitució d'equips d'ACS / calefacció per calderes de condensació o aerotèrmia.

Termini: tancat en setembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiaris: particulars (propietaris i arrendataris).
Tramitat per: IVACE

Requisits:
- Instal·lació realitzada per empresa adherida.
- Només seran subvencionables les renovacions realitzades a partir de el 30 de gener de 2020.

Requisits:
- Instal·lació realitzada per empresa adherida.
- Només seran subvencionables les renovacions realitzades a partir de el 30 de gener de 2020.

Requisits:
- Instal·lació realitzada per empresa adherida.
- Només seran subvencionables les renovacions realitzades a partir de el 30 de gener de 2020.

Ajuda:
Quantia màxima de 75 € / m2 (IVACE) + 15 € / m2 (empresa instal·ladora) per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra.

Ajuda:
Quantia màxima de 75 € / m2 (IVACE) + 15 € / m2 (empresa instal·ladora) per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra.

Ajuda:
Quantia màxima de 75 € / m2 (IVACE) + 15 € / m2 (empresa instal·ladora) per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra.

Rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (vidre, marc i bastiment de base).

Termini: tancat en setembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiaris: persons físiques propietàries, usufructuaries o arrendatàries d'una vivenda situada a la CV.
Tramitat per: IVACE

Rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (vidre, marc i bastiment de base).

Termini: tancat en setembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiaris: persons físiques propietàries, usufructuaries o arrendatàries d'una vivenda situada a la CV.
Tramitat per: IVACE

Rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (vidre, marc i bastiment de base).

Termini: tancat en setembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiaris: persons físiques propietàries, usufructuaries o arrendatàries d'una vivenda situada a la CV.
Tramitat per: IVACE

Requisits:
- Edificis d'abans de l'any 1996.
-> 70% d'ús residencial i> 50% de domicili habitual.
- Cal Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), acord de la comunitat de propietaris i projecte / memòria.

Requisits:
- Edificis d'abans de l'any 1996.
-> 70% d'ús residencial i> 50% de domicili habitual.
- Cal Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), acord de la comunitat de propietaris i projecte / memòria.

Requisits:
- Edificis d'abans de l'any 1996.
-> 70% d'ús residencial i> 50% de domicili habitual.
- Cal Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), acord de la comunitat de propietaris i projecte / memòria.

Ajuda:
- Edifici col·lectiu: entre 8.000 i 16.000 € / habitatge i 80 € / m² de local comercial
- Edificis unifamiliars: entre 12.000 i 24.000 € / habitatge

Ajuda:
- Edifici col·lectiu: entre 8.000 i 16.000 € / habitatge i 80 € / m² de local comercial
- Edificis unifamiliars: entre 12.000 i 24.000 € / habitatge

Ajuda:
- Edifici col·lectiu: entre 8.000 i 16.000 € / habitatge i 80 € / m² de local comercial
- Edificis unifamiliars: entre 12.000 i 24.000 € / habitatge

Rehabilitació d'edificis d'habitatges per a millora de l'eficiència energètica.

Termini: tancat en juliol de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiaris: comunitats de propietaris, propietaris únics, Administracions Públiques, empreses constructores o de serveis energètics.

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Rehabilitació d'edificis d'habitatges per a millora de l'eficiència energètica.

Termini: tancat en juliol de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiaris: comunitats de propietaris, propietaris únics, Administracions Públiques, empreses constructores o de serveis energètics.

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Rehabilitació d'edificis d'habitatges per a millora de l'eficiència energètica.

Termini: tancat en juliol de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiaris: comunitats de propietaris, propietaris únics, Administracions Públiques, empreses constructores o de serveis energètics.

Tramitat per: Generalitat Valenciana

previous arrownext arrow
Slider

Ajudes i subvencions – Energies Renovables

Requisits:
- Instal·lacions autoconsum elèctric, individual o col·lectiu
- Instal·lacions de producció d'energia tèrmica
- Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades

Requisits:
- Instal·lacions autoconsum elèctric, individual o col·lectiu
- Instal·lacions de producció d'energia tèrmica
- Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades

Requisits:
- Instal·lacions autoconsum elèctric, individual o col·lectiu
- Instal·lacions de producció d'energia tèrmica
- Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades

Ajuda:
- Deducció fiscal del 40% a la part autonòmica de l'IRPF fins a 8.000 €.
- En segons habitatges, deducció del 20%.

Ajuda:
- Deducció fiscal del 40% a la part autonòmica de l'IRPF fins a 8.000 €.
- En segons habitatges, deducció del 20%.

Ajuda:
- Deducció fiscal del 40% a la part autonòmica de l'IRPF fins a 8.000 €.
- En segons habitatges, deducció del 20%.

Bonificació a l'IRPF per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: IVACE

Bonificació a l'IRPF per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: IVACE

Bonificació a l'IRPF per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: IVACE

Requisits:
- Instal·lacions de captació solar per a autoconsum, tant individual com col·lectiu
- No hi ha bonificació quan la instal·lació siga obligatoria per legislació

Requisits:
- Instal·lacions de captació solar per a autoconsum, tant individual com col·lectiu
- No hi ha bonificació quan la instal·lació siga obligatoria per legislació

Requisits:
- Instal·lacions de captació solar per a autoconsum, tant individual com col·lectiu
- No hi ha bonificació quan la instal·lació siga obligatoria per legislació

Ajuda:
- Bonificació fiscal del 50% de l'IBI durant un màxim de 10 períodes impositius.
- Bonificació màxima del 20% del cost de la instal·lació.

Ajuda:
- Bonificació fiscal del 50% de l'IBI durant un màxim de 10 períodes impositius.
- Bonificació màxima del 20% del cost de la instal·lació.

Ajuda:
- Bonificació fiscal del 50% de l'IBI durant un màxim de 10 períodes impositius.
- Bonificació màxima del 20% del cost de la instal·lació.

Bonificació de l'IBI per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any. Sense caràcter retroactiu.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: Ajuntament de València

Bonificació de l'IBI per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any. Sense caràcter retroactiu.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: Ajuntament de València

Bonificació de l'IBI per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any. Sense caràcter retroactiu.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: Ajuntament de València

Requisits:
- Instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum
- Instal·lacions solars tèrmiques d'autoconsum

Requisits:
- Instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum
- Instal·lacions solars tèrmiques d'autoconsum

Requisits:
- Instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum
- Instal·lacions solars tèrmiques d'autoconsum

Ajuda:
Bonificació fiscal del 95% de l'ICIO.

Ajuda:
Bonificació fiscal del 95% de l'ICIO.

Ajuda:
Bonificació fiscal del 95% de l'ICIO.

Bonificació de l'ICIO per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: dins el terme per a l'autoliquidació de l'impost: un mes des de la notificació de la concessió de la llicència o en el moment de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació prèvia.

Beneficiaris: particulars i empreses.

Tramitat per: Ajuntament de València

Bonificació de l'ICIO per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: dins el terme per a l'autoliquidació de l'impost: un mes des de la notificació de la concessió de la llicència o en el moment de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació prèvia.

Beneficiaris: particulars i empreses.

Tramitat per: Ajuntament de València

Bonificació de l'ICIO per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: dins el terme per a l'autoliquidació de l'impost: un mes des de la notificació de la concessió de la llicència o en el moment de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació prèvia.

Beneficiaris: particulars i empreses.

Tramitat per: Ajuntament de València

Requisits:
Actuacions no iniciades abans de la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda.
Han d'estar finalitzades abans del 30 de juny de 2023 i amb despeses justificades
abans del 30 de setembre de 2023.

Requisits:
Actuacions no iniciades abans de la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda.
Han d'estar finalitzades abans del 30 de juny de 2023 i amb despeses justificades
abans del 30 de setembre de 2023.

Requisits:
Actuacions no iniciades abans de la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda.
Han d'estar finalitzades abans del 30 de juny de 2023 i amb despeses justificades
abans del 30 de setembre de 2023.

Ajuda:
Subvenció a fons perdut que l'IDAE podrà avançar al beneficiari que així ho sol·licite mitjançant una bestreta del 80% de l'ajuda atorgada (bestreta FEDER), a fi de facilitar el finançament dels projectes.

Ajuda:
Subvenció a fons perdut que l'IDAE podrà avançar al beneficiari que així ho sol·licite mitjançant una bestreta del 80% de l'ajuda atorgada (bestreta FEDER), a fi de facilitar el finançament dels projectes.

Ajuda:
Subvenció a fons perdut que l'IDAE podrà avançar al beneficiari que així ho sol·licite mitjançant una bestreta del 80% de l'ajuda atorgada (bestreta FEDER), a fi de facilitar el finançament dels projectes.

Instal·lacions d'energia renovable (eòlica, fotovoltaica, biomassa) incloent comunitats energètiques.

Termini: tancat en desembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques, públiques o privades. Empreses de serveis energètics. Comunitats energètiques.

Tramitat per: IDAE

Instal·lacions d'energia renovable (eòlica, fotovoltaica, biomassa) incloent comunitats energètiques.

Termini: tancat en desembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques, públiques o privades. Empreses de serveis energètics. Comunitats energètiques.

Tramitat per: IDAE

Instal·lacions d'energia renovable (eòlica, fotovoltaica, biomassa) incloent comunitats energètiques.

Termini: tancat en desembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques, públiques o privades. Empreses de serveis energètics. Comunitats energètiques.

Tramitat per: IDAE

Requisits:
Entitat jurídica de participació voluntària i oberta formada per: associacions, cooperatives, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i administracions.

Requisits:
Entitat jurídica de participació voluntària i oberta formada per: associacions, cooperatives, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i administracions.

Requisits:
Entitat jurídica de participació voluntària i oberta formada per: associacions, cooperatives, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i administracions.

Ajuda:
Subvenció de fins al 65% del cost del projecte, fins a un màxim de 100.000 euros.

Ajuda:
Subvenció de fins al 65% del cost del projecte, fins a un màxim de 100.000 euros.

Ajuda:
Subvenció de fins al 65% del cost del projecte, fins a un màxim de 100.000 euros.

Comunitats Energètiques Locals.

Termini: tancat en juliol de 2020. Pendent de publicació per a 2021.

Beneficiaris: comunitats Energètiques Locals, entitats locals.

Tramitat per: IVACE

Comunitats Energètiques Locals.

Termini: tancat en juliol de 2020. Pendent de publicació per a 2021.

Beneficiaris: comunitats Energètiques Locals, entitats locals.

Tramitat per: IVACE

Comunitats Energètiques Locals.

Termini: tancat en juliol de 2020. Pendent de publicació per a 2021.

Beneficiaris: comunitats Energètiques Locals, entitats locals.

Tramitat per: IVACE

Requisits:
- Les instal·lacions hauran de complir el que estableix el Reial Decret 244/2019.
- Empreses i ajuntaments amb seu a la CV, amb excepció de les comunitats de propietaris d'habitatges.

Requisits:
- Les instal·lacions hauran de complir el que estableix el Reial Decret 244/2019.
- Empreses i ajuntaments amb seu a la CV, amb excepció de les comunitats de propietaris d'habitatges.

Requisits:
- Les instal·lacions hauran de complir el que estableix el Reial Decret 244/2019.
- Empreses i ajuntaments amb seu a la CV, amb excepció de les comunitats de propietaris d'habitatges.

Ajuda:
- 300.000 € de préstec màxim.
- 100% de la inversió.
- 0% tipus d'interès.
- Sense comissions.
- 8 anys d'amortització.

Ajuda:
- 300.000 € de préstec màxim.
- 100% de la inversió.
- 0% tipus d'interès.
- Sense comissions.
- 8 anys d'amortització.

Ajuda:
- 300.000 € de préstec màxim.
- 100% de la inversió.
- 0% tipus d'interès.
- Sense comissions.
- 8 anys d'amortització.

Finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals.

Termini: tancat en juny de 2020. Pendent de publicación per a 2021.

Beneficiaris: empreses i ajuntaments.

Tramitat per: IVACE

Finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals.

Termini: tancat en juny de 2020. Pendent de publicación per a 2021.

Beneficiaris: empreses i ajuntaments.

Tramitat per: IVACE

Finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals.

Termini: tancat en juny de 2020. Pendent de publicación per a 2021.

Beneficiaris: empreses i ajuntaments.

Tramitat per: IVACE

previous arrownext arrow
Slider