Ajudes i subvencions – Dret a l’Energia

Requisits:
- Tenir contractada la tarifa del PVPC
- Ser titular del punt de subministrament d'electricitat a l'habitatge habitual
- Complir uns requisits familiars, personals i de renda

Requisits:
- Tenir contractada la tarifa del PVPC
- Ser titular del punt de subministrament d'electricitat a l'habitatge habitual
- Complir uns requisits familiars, personals i de renda

Requisits:
- Tenir contractada la tarifa del PVPC
- Ser titular del punt de subministrament d'electricitat a l'habitatge habitual
- Complir uns requisits familiars, personals i de renda

Ajuda:
- 25% de descompte per al consumidor "vulnerable"
- 40% de descompte per al consumidor "vulnerable sever"
- 50% de descompte per al consumidor en "risc d'exclusió social"

Ajuda:
- 25% de descompte per al consumidor "vulnerable"
- 40% de descompte per al consumidor "vulnerable sever"
- 50% de descompte per al consumidor en "risc d'exclusió social"

Ajuda:
- 25% de descompte per al consumidor "vulnerable"
- 40% de descompte per al consumidor "vulnerable sever"
- 50% de descompte per al consumidor en "risc d'exclusió social"

Tarifa descompte en la factura de l'electricitat per a consumidors en situació de vulnerabilitat

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Tarifa descompte en la factura de l'electricitat per a consumidors en situació de vulnerabilitat

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Tarifa descompte en la factura de l'electricitat per a consumidors en situació de vulnerabilitat

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Requisits:
Ser beneficiaris de el Bo Social de l'Electricitat

Requisits:
Ser beneficiaris de el Bo Social de l'Electricitat

Requisits:
Ser beneficiaris de el Bo Social de l'Electricitat

Ajuda:
Pagament únic anual en el número de compte del titular del punt de subministrament:
- 37,68 € per a consumidor vulnerable
- 60,29 € per a consumidor vulnerable sever o en risc d'exclusió social

Ajuda:
Pagament únic anual en el número de compte del titular del punt de subministrament:
- 37,68 € per a consumidor vulnerable
- 60,29 € per a consumidor vulnerable sever o en risc d'exclusió social

Ajuda:
Pagament únic anual en el número de compte del titular del punt de subministrament:
- 37,68 € per a consumidor vulnerable
- 60,29 € per a consumidor vulnerable sever o en risc d'exclusió social

Ajudes complementàries per a compensar les despeses tèrmiques ocasionades als consumidors més vulnerables per l'ús de la calefacció, aigua calenta o cuina.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Ajudes complementàries per a compensar les despeses tèrmiques ocasionades als consumidors més vulnerables per l'ús de la calefacció, aigua calenta o cuina.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Ajudes complementàries per a compensar les despeses tèrmiques ocasionades als consumidors més vulnerables per l'ús de la calefacció, aigua calenta o cuina.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Requisits:
- Residència de> 1 any a la Comunitat Valenciana o 5 anys dels últims 10.
- Baixos recursos econòmics.
- Tenir> 25 anys (o> 16 amb excepcions).

Requisits:
- Residència de> 1 any a la Comunitat Valenciana o 5 anys dels últims 10.
- Baixos recursos econòmics.
- Tenir> 25 anys (o> 16 amb excepcions).

Requisits:
- Residència de> 1 any a la Comunitat Valenciana o 5 anys dels últims 10.
- Baixos recursos econòmics.
- Tenir> 25 anys (o> 16 amb excepcions).

Ajuda:
Ajuda de pagament mensual.

Ajuda:
Ajuda de pagament mensual.

Ajuda:
Ajuda de pagament mensual.

Ajuda per a garantir la qualitat de vida de la ciutadania des de la igualtat d'oportunitats, el suport a les famílies, els drets de la infància i amb perspectiva de gènere.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Ajuda per a garantir la qualitat de vida de la ciutadania des de la igualtat d'oportunitats, el suport a les famílies, els drets de la infància i amb perspectiva de gènere.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Ajuda per a garantir la qualitat de vida de la ciutadania des de la igualtat d'oportunitats, el suport a les famílies, els drets de la infància i amb perspectiva de gènere.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Requisits:
Anualment la Conselleria de Benestar Social estableix una quantia relacionada amb la renda per càpita que la unitat familiar ha de tindre per accedir a aquests ajuts.

Requisits:
Anualment la Conselleria de Benestar Social estableix una quantia relacionada amb la renda per càpita que la unitat familiar ha de tindre per accedir a aquests ajuts.

Requisits:
Anualment la Conselleria de Benestar Social estableix una quantia relacionada amb la renda per càpita que la unitat familiar ha de tindre per accedir a aquests ajuts.

Ajuda:
- Ajuts econòmics d'emergència, no periòdiques.
- La quantia la determinen els serveis socials municipals segons el cas.

Ajuda:
- Ajuts econòmics d'emergència, no periòdiques.
- La quantia la determinen els serveis socials municipals segons el cas.

Ajuda:
- Ajuts econòmics d'emergència, no periòdiques.
- La quantia la determinen els serveis socials municipals segons el cas.

Ajudes per a revertir una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ajuntament de València

Ajudes per a revertir una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ajuntament de València

Ajudes per a revertir una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ajuntament de València

Requisits:
Situacions d'extrema necessitat amb baixes rendes en la unitat familiar.

Requisits:
Situacions d'extrema necessitat amb baixes rendes en la unitat familiar.

Requisits:
Situacions d'extrema necessitat amb baixes rendes en la unitat familiar.

Ajuda:
Són ajudes econòmiques relacionades amb el pagament del lloguer i dels subministraments bàsics d'energia.

La dotació la determina el propi organisme, segons el cas.

Ajuda:
Són ajudes econòmiques relacionades amb el pagament del lloguer i dels subministraments bàsics d'energia.

La dotació la determina el propi organisme, segons el cas.

Ajuda:
Són ajudes econòmiques relacionades amb el pagament del lloguer i dels subministraments bàsics d'energia.

La dotació la determina el propi organisme, segons el cas.

Ajudes dirigides a persones individuals o famílies per a atendre situacions d'extrema necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Cáritas

Ajudes dirigides a persones individuals o famílies per a atendre situacions d'extrema necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Cáritas

Ajudes dirigides a persones individuals o famílies per a atendre situacions d'extrema necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Cáritas

previous arrownext arrow
Slider

Ajudes i subvencions – Eficiència Energètica

Requisits:
- Nou aparell del "Llistat d'Equips subvencionables"
- Compra i instal·lació a partir de la data d'inici de les ajudes.
- Venda i instal·lació realitzada per empresa adherida.

Requisits:
- Nou aparell del "Llistat d'Equips subvencionables"
- Compra i instal·lació a partir de la data d'inici de les ajudes.
- Venda i instal·lació realitzada per empresa adherida.

Requisits:
- Nou aparell del "Llistat d'Equips subvencionables"
- Compra i instal·lació a partir de la data d'inici de les ajudes.
- Venda i instal·lació realitzada per empresa adherida.

Ajuda:
- Substitució de caldera: 300 €.
- Substitució d'ACS per aerotèrmia: 480 €.
- Substitució de Calefacció + ACS per aerotèrmia: 950 €.

Ajuda:
- Substitució de caldera: 300 €.
- Substitució d'ACS per aerotèrmia: 480 €.
- Substitució de Calefacció + ACS per aerotèrmia: 950 €.

Ajuda:
- Substitució de caldera: 300 €.
- Substitució d'ACS per aerotèrmia: 480 €.
- Substitució de Calefacció + ACS per aerotèrmia: 950 €.

Sustitución de equipos de ACS/calefacción por calderas de condensación o aerotermia.
Termini: fins al 4 de setembre de 2020.
Beneficiarios: particulares (propietarios y arrendatarios).
Tramitado por: IVACE

Substitució d'equips d'ACS / calefacció per calderes de condensació o aerotèrmia.

Termini: fins al 4 de setembre de 2020.
Beneficiaris: particulars (propietaris i arrendataris).
Tramitat per: IVACE

Substitució d'equips d'ACS / calefacció per calderes de condensació o aerotèrmia.

Termini: fins al 4 de setembre de 2020.
Beneficiaris: particulars (propietaris i arrendataris).
Tramitat per: IVACE

Requisits:
- Instal·lació realitzada per empresa adherida.
- Només seran subvencionables les renovacions realitzades a partir de el 30 de gener de 2020.

Requisits:
- Instal·lació realitzada per empresa adherida.
- Només seran subvencionables les renovacions realitzades a partir de el 30 de gener de 2020.

Requisits:
- Instal·lació realitzada per empresa adherida.
- Només seran subvencionables les renovacions realitzades a partir de el 30 de gener de 2020.

Ajuda:
Quantia màxima de 75 € / m2 (IVACE) + 15 € / m2 (empresa instal·ladora) per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra.

Ajuda:
Quantia màxima de 75 € / m2 (IVACE) + 15 € / m2 (empresa instal·ladora) per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra.

Ajuda:
Quantia màxima de 75 € / m2 (IVACE) + 15 € / m2 (empresa instal·ladora) per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra.

Rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (vidre, marc i bastiment de base).

Termini: fins al 4 de setembre de 2020.
Beneficiaris: persons físiques propietàries, usufructuaries o arrendatàries d'una vivenda situada a la CV.
Tramitat per: IVACE

Rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (vidre, marc i bastiment de base).

Termini: fins al 4 de setembre de 2020.
Beneficiaris: persons físiques propietàries, usufructuaries o arrendatàries d'una vivenda situada a la CV.
Tramitat per: IVACE

Rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (vidre, marc i bastiment de base).

Termini: fins al 4 de setembre de 2020.
Beneficiaris: persons físiques propietàries, usufructuaries o arrendatàries d'una vivenda situada a la CV.
Tramitat per: IVACE

Requisits:
- Edificis d'abans de l'any 1996.
-> 70% d'ús residencial i> 50% de domicili habitual.
- Cal Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), acord de la comunitat de propietaris i projecte / memòria.

Requisits:
- Edificis d'abans de l'any 1996.
-> 70% d'ús residencial i> 50% de domicili habitual.
- Cal Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), acord de la comunitat de propietaris i projecte / memòria.

Requisits:
- Edificis d'abans de l'any 1996.
-> 70% d'ús residencial i> 50% de domicili habitual.
- Cal Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), acord de la comunitat de propietaris i projecte / memòria.

Ajuda:
- Edifici col·lectiu: entre 8.000 i 16.000 € / habitatge i 80 € / m² de local comercial
- Edificis unifamiliars: entre 12.000 i 24.000 € / habitatge

Ajuda:
- Edifici col·lectiu: entre 8.000 i 16.000 € / habitatge i 80 € / m² de local comercial
- Edificis unifamiliars: entre 12.000 i 24.000 € / habitatge

Ajuda:
- Edifici col·lectiu: entre 8.000 i 16.000 € / habitatge i 80 € / m² de local comercial
- Edificis unifamiliars: entre 12.000 i 24.000 € / habitatge

Rehabilitació d'edificis d'habitatges per a millora de l'eficiència energètica.

Termini: Fins al 17 de juliol de 2020.
Beneficiaris: Comunitats de propietaris, propietaris únics, Administracions Públiques, empreses constructores o de serveis energètics.

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Rehabilitació d'edificis d'habitatges per a millora de l'eficiència energètica.

Termini: Fins al 17 de juliol de 2020.
Beneficiaris: Comunitats de propietaris, propietaris únics, Administracions Públiques, empreses constructores o de serveis energètics.

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Rehabilitació d'edificis d'habitatges per a millora de l'eficiència energètica.

Termini: Fins al 17 de juliol de 2020.
Beneficiaris: Comunitats de propietaris, propietaris únics, Administracions Públiques, empreses constructores o de serveis energètics.

Tramitat per: Generalitat Valenciana

previous arrownext arrow
Slider

Ajudes i subvencions – Energies Renovables

Requisits:
- Instal·lacions autoconsum elèctric
- Instal·lacions de producció d'energia tèrmica
- Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades

Requisits:
- Instal·lacions autoconsum elèctric
- Instal·lacions de producció d'energia tèrmica
- Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades

Requisits:
- Instal·lacions autoconsum elèctric
- Instal·lacions de producció d'energia tèrmica
- Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades

Ajuda:
Deducció fiscal del 20% a la part autonòmica de l'IRPF fins a 8.000 €.

Ajuda:
Deducció fiscal del 20% a la part autonòmica de l'IRPF fins a 8.000 €.

Ajuda:
Deducció fiscal del 20% a la part autonòmica de l'IRPF fins a 8.000 €.

Bonificació a l'IRPF per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: IVACE

Bonificació a l'IRPF per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: IVACE

Bonificació a l'IRPF per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: IVACE

Requisits:
- Sistemes solars tèrmics: 4 m2 captació per cada 100 m2 de superfície construïda
- Sistemes solars elèctrics: 5 kW per cada 100 m2 de superfície construïda

Requisits:
- Sistemes solars tèrmics: 4 m2 captació per cada 100 m2 de superfície construïda
- Sistemes solars elèctrics: 5 kW per cada 100 m2 de superfície construïda

Requisits:
- Sistemes solars tèrmics: 4 m2 captació per cada 100 m2 de superfície construïda
- Sistemes solars elèctrics: 5 kW per cada 100 m2 de superfície construïda

Ajuda:
Bonificació fiscal de el 50% de l'IBI durant 3 períodes impositius.

Ajuda:
Bonificació fiscal de el 50% de l'IBI durant 3 períodes impositius.

Ajuda:
Bonificació fiscal de el 50% de l'IBI durant 3 períodes impositius.

Bonificació de l'IBI per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any. Sense caràcter retroactiu.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: Ajuntament de València

Bonificació de l'IBI per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any. Sense caràcter retroactiu.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: Ajuntament de València

Bonificació de l'IBI per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any. Sense caràcter retroactiu.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: Ajuntament de València

Requisits:
- Instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum
- Instal·lacions solars tèrmiques d'autoconsum

Requisits:
- Instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum
- Instal·lacions solars tèrmiques d'autoconsum

Requisits:
- Instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum
- Instal·lacions solars tèrmiques d'autoconsum

Ajuda:
Bonificació fiscal del 95% de l'ICIO.

Ajuda:
Bonificació fiscal del 95% de l'ICIO.

Ajuda:
Bonificació fiscal del 95% de l'ICIO.

Bonificació de l'ICIO per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: dins el terme per a l'autoliquidació de l'impost: un mes des de la notificació de la concessió de la llicència o en el moment de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació prèvia.

Beneficiaris: particulars i empreses.

Tramitat per: Ajuntament de València

Bonificació de l'ICIO per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: dins el terme per a l'autoliquidació de l'impost: un mes des de la notificació de la concessió de la llicència o en el moment de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació prèvia.

Beneficiaris: particulars i empreses.

Tramitat per: Ajuntament de València

Bonificació de l'ICIO per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: dins el terme per a l'autoliquidació de l'impost: un mes des de la notificació de la concessió de la llicència o en el moment de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació prèvia.

Beneficiaris: particulars i empreses.

Tramitat per: Ajuntament de València

Requisits:
- Les instal·lacions hauran de complir el que estableix el Reial Decret 244/2019.
- Empreses i ajuntaments amb seu a la CV, amb excepció de les comunitats de propietaris d'habitatges.

Requisits:
- Les instal·lacions hauran de complir el que estableix el Reial Decret 244/2019.
- Empreses i ajuntaments amb seu a la CV, amb excepció de les comunitats de propietaris d'habitatges.

Requisits:
- Les instal·lacions hauran de complir el que estableix el Reial Decret 244/2019.
- Empreses i ajuntaments amb seu a la CV, amb excepció de les comunitats de propietaris d'habitatges.

Ajuda:
- 300.000 € de préstec màxim.
- 100% de la inversió.
- 0% tipus d'interès.
- Sense comissions.
- 8 anys d'amortització.

Ajuda:
- 300.000 € de préstec màxim.
- 100% de la inversió.
- 0% tipus d'interès.
- Sense comissions.
- 8 anys d'amortització.

Ajuda:
- 300.000 € de préstec màxim.
- 100% de la inversió.
- 0% tipus d'interès.
- Sense comissions.
- 8 anys d'amortització.

Finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals.

Termini: fins al 26 de juny de 2020.

Beneficiaris: empreses i ajuntaments.

Tramitat per: IVACE

Finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals.

Termini: fins al 26 de juny de 2020.

Beneficiaris: empreses i ajuntaments.

Tramitat per: IVACE

Finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals.

Termini: fins al 26 de juny de 2020.

Beneficiaris: empreses i ajuntaments.

Tramitat per: IVACE

Requisits:
Entitat jurídica de participació voluntària i oberta formada per: associacions, cooperatives, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i administracions.

Requisits:
Entitat jurídica de participació voluntària i oberta formada per: associacions, cooperatives, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i administracions.

Requisits:
Entitat jurídica de participació voluntària i oberta formada per: associacions, cooperatives, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i administracions.

Ajuda:
Subvenció de fins al 65% del cost del projecte, fins a un màxim de 100.000 euros.

Ajuda:
Subvenció de fins al 65% del cost del projecte, fins a un màxim de 100.000 euros.

Ajuda:
Subvenció de fins al 65% del cost del projecte, fins a un màxim de 100.000 euros.

Comunitats Energètiques Locals.

Termini: Fins al 10 de juliol.

Beneficiaris: Comunitats Energètiques Locals, entitats locals.

Tramitat per: IVACE

Comunitats Energètiques Locals.

Termini: Fins al 10 de juliol.

Beneficiaris: Comunitats Energètiques Locals, entitats locals.

Tramitat per: IVACE

Comunitats Energètiques Locals.

Termini: Fins al 10 de juliol.

Beneficiaris: Comunitats Energètiques Locals, entitats locals.

Tramitat per: IVACE

previous arrownext arrow
Slider

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies