La Fundació de l’Observatori del Canvi Climàtic participa en l’elaboració del Manifesto de Málaga: “Las ciudades se renuevan con energía”

photovoltaic-2138992_1920
La Fundació de l’Observatori del Canvi Climàtic ha participat en l’elaboració del Manifest de Málaga: “Las ciudades se renuevan con energía”, projecte impulsat per la Fundación Renovables i amb la col·laboració dels participants del concurs d’estiu “La ciudad como motor del cambio del modelo energético” que es va celebrar a Màlaga.

El Manifest proposa que les ciutats desenvolupen Plans d’Acció Municipal Energia-Clima 2020-2030 a llarg termini i amb compromís de permanència.

Es porta a terme un Pla de Xoc Energia-Clima amb mesures concretes que poden ja ser implementades a nivell municipal dins dels plans anteriors. Aquest Pla es concreta en 29 mesures, resumides en les següents àrees de gestió municipal:
1. Gobernanza, transparència i contractació responsable
2. Participació i serveis a la ciutadania
3. Mobilitat
4. Edificació
5. Autoconsum i generació distribuïda

Aquestes mesures han de servir per a aconseguir un objectiu d’Emissions Zero en 2050 amb un consum d’energia final 100 % renovable on al menys un 50 % d’energia siga produïda en les pròpies ciutats i en el seu entorn proper. Es prevé per a 2013:

  • Una reducció d’emissions del 50% respecte a 1990 o 60% respecte a 2015
  • Una reducció de la demanda d’energia final del 25% respecte a 2015
  • Electrificació de la demanda final en un 50%
  • 80% de generació d’electricitat amb Energies Renovables
  • Un 50% d’Energies Renovables en Energia Final

Totes aquestes accions tindran un seguiment pels serveis tècnics dels ajuntaments que s’adherisquen i per la Fundació Renovables que serà la dipositària i gestora d’aquest Manifest.

Si vols consultar el Manifiest de Màlaga pots seguir el següent enllaç.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *