III EDICIÓ DEL FESTIVAL VALENCIA ESCENA SOSTENIBLE (VESOS)

Banner Vesos

L’Associació valenciana N Flotante organitza la 3ª Edició del Festival VESOS, amb la col·laboració del centre d’innovació Las Naves  i la Fundació Observatori del Canvi Climàtic. Aquesta edició presenta, com a novetat, amb el concurs Eco-Artist València 2018 per recolzar iniciatives artístiques relacionades amb sostenibilitat.També es durà a terme La Semilla del Cambio, activitat de reforestació de la Serra d’Agullent, per compensar la petjada de carboni generada durant el festival.

La tercera edició del VESOS -València Escena Sostenible- tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 de maig al centre d’innovació Las Naves. Un any més, oferirà una proposta per a tots els públics composta per activitats relacionades amb la cultura, la sostenibilitat i la gastronomia de quilòmetre 0.

VESOS és un festival de música i sostenibilitat de portes obertes. Té com a objectiu promoure la cultura de proximitat des de la sostenibilitat i altres valors com el compromís, l’entreteniment, la innovació i l’ecologia, des d’un prisma tecnològic. Un espai on descobrir la música més efervescent i actual del panorama musical valencià, on entendre la problemàtica mediambiental i el futur de la societat valenciana cap a un model sostenible.

Concerts, activitats pels més xicotets (Vesets), llocs de menjar de quilòmetre zero, exposicions, tallers i xarrades sobre sostenibilitat tindran cabuda en les tres jornades d’aquesta nova edició.

Eco-Artist València 2018: Innovació cultural i artística sostenible.

Aquest any, el Festival VESOS ha organitzat, com a novetat, Eco-Artist València 2018. Es tracta d’un concurs que compta també amb el suport del centre d’innovació Las Naves, la Fundació Observatori del Canvi Climàtic.

En la convocatòria, que s’inicia el 21 de febrer de 2018 i finalitza el 25 de març, poden concórrer produccions culturals i artístiques de diferent índole: música, pintura, dibuix, escultura, collage, gravats, land art, emplenant un formulari a la web del Festival VESOS, on també podran consultar les bases de la convocatòria Eco-Artist València 2018.

El concurs atorgarà un premi i dos accésit a les millors iniciatives per fomentar la consciència ambiental, entre tots els projectes creatius que es presenten. Les peces triades rebran un guardó econòmic de 2.000 € per al primer premi i 1.000 € per a cadascun dels dos accésit.

De les propostes presentades, un equip tècnic seleccionarà aquelles amb els requeriments tècnics necessaris per ser exhibides dins del centre d’innovació Las Naves, bé a la zona expositiva o bé als patis a l’aire lliure. A més, entre les iniciatives seleccionades, un jurat especialitzat s’encarregarà de decidir quins són les tres obres guanyadores.

L’equip coordinador del Festival VESOS anunciarà els resultats de les propostes seleccionades el dia 5 d’abril de 2018 a través de la seua web, les seues xarxes socials i per correu electrònic dirigit a les persones participants. Els projectes seleccionats seran mostrats i/o realitzats en el marc del Festival VESOS a l’espai d’innovació Las Naves de València els dies 4, 5 i 6 de maig.

La Semilla del Cambio: Compensació de la petjada de carboni del VESOS

Igual que en les anteriors edicions, el VESOS(València Escena Sostenible) farà honor al seu nom, fomentant un estil de vida sostenible amb propostes marcades per la sensibilització mediambiental. Per això, torna un any més la tradicional activitat d’educació ambiental La Semilla del Cambio, organitzada per l’associació de voluntariat ambiental La Codolla i amb l’objectiu de compensar la petjada de carboni generada durant el festival, així com ajudar a la recuperació de la Serra D´Agullent.

La Semilla del Cambio pretén sensibilitzar al públic enfront dels problemes ambientals, facilitar la comprensió de la petjada de carboni que generem amb esdeveniments i com a individus, i fer partícip als assistents al VESOS sobre el valor del medi ambient gràcies a la interacció amb elements naturals com a aigua, terra o llavors.

L’acció consistirà a proposar a les persones que assisteixen al VESOS realitzar una plantació de llavors d’arbres i arbustos autòctons de la Comunitat Valenciana, per generar plantones i poder dur a terme el projecte de reforestació en la Serra d´Agullent.

Amb motiu de la plantació realitzada durant la passada edició del festival, i per compensar els resultats de l’informe d’emissions de l’any passat, el proper 24 de febrer es realitzarà una activitat de grup de la mà de La Codolla i València Language Exchange, per dur a terme la seua replantació en la Serra d´Agullent. La inscripció a l’activitat La Semilla del Cambio del 24 de febrer està oberta en info@vesos.es fins a completar aforament de l’autobús.

L’Associació N Flotante, organitzadora de VESOS, té com a objectiu promoure la cultura valenciana, principalment l’escena musical, en cooperació amb la resta d’arts. Així com la gastronomia, artesania i producció i innovació d’empreses de la Comunitat Valenciana. Tot això creant un espai on tots els artistes puguen convergir i crear sinergies de cooperació i projectes comuns sempre sota criteris de sostenibilitat.

 València, 21 de febrer de 2018

———————————————————————————————————-

Cartel Vesos

La Asociación valenciana N Flotante organiza la 3ª Edición del Festival VESOS, con la colaboración del centro de innovación Las Naves y la Fundació Observatori del Canvi Climàtic, así como el apoyo de DESEEEA-UPV. Esta edición cuenta, como novedad, con el concurso Eco-Artist València 2018 para apoyar iniciativas artísticas relacionadas con sostenibilidad. También se llevará a cabo La Semilla del Cambio, actividad de reforestación de la Serra d’Agullent, para compensar la huella de carbono generada durante el festival.

La tercera edición del VESOS -Valencia Escena Sostenible- tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de mayo en el centro de innovación Las Naves. Un año más, ofrecerá una propuesta para todos los públicos compuesta por actividades relacionadas con la cultura, la sostenibilidad y la gastronomía de kilómetro 0.

VESOS es un festival de música y sostenibilidad de puertas abiertas. Tiene como objetivo promover la cultura de proximidad bajo el umbral de la sostenibilidad y otros valores como el compromiso, el entretenimiento, la innovación y la ecología, desde un prisma tecnológico. Un espacio donde descubrir la música más efervescente y actual del panorama musical valenciano, donde entender la problemática medioambiental y el futuro de la sociedad valenciana hacia un modelo sostenible.

Conciertos, actividades para los más pequeños (Vesets), puestos de comida de kilómetro cero, exposiciones, talleres y charlas sobre sostenibilidad tendrán cabida en las tres jornadas de esta nueva edición.

Eco-Artist Valencia 2018: Innovación cultural y artística sostenible

Este año, el Festival VESOS ha organizado, como novedad, Eco-Artist València 2018. Se trata de un concurso que cuenta también con el apoyo del centro de innovación Las Naves, la Fundació Observatori del Canvi Climàtic y DESEEEA-UPV, cuyo fin es apoyar iniciativas artísticas de ámbito estatal relacionadas con sostenibilidad y temática medioambiental.

En la convocatoria, que se inicia el 21 de febrero de 2018 y finaliza el 25 de marzo, pueden concurrir producciones culturales y artísticas de diferente índole: música, pintura, dibujo, escultura, collage, grabados, land art, performances, fotografía, videocreación, poesía y cualquier otra disciplina artística. Las personas interesadas podrán apuntarse al concurso rellenando un formulario en la web del Festival VESOS, donde también podrán consultar las bases de la convocatoria Eco-Artist Valencia 2018.

El concurso otorgará un premio y dos accésit a las mejores iniciativas para fomentar la conciencia ambiental, entre todos los proyectos creativos que se presenten. Las piezas elegidas recibirán un galardón económico de 2.000 € para el primer premio y 1.000 € para cada uno de los dos accésit.

De las propuestas presentadas, un equipo técnico seleccionará aquellas con los requerimientos técnicos necesarios para ser exhibidas dentro del centro de innovación Las Naves, bien en la zona expositiva o bien en los patios al aire libre. Además, entre las iniciativas seleccionadas, un jurado especializado se encargará de decidir cuáles son las tres obras ganadoras.

El equipo coordinador del Festival VESOS anunciará los resultados de las propuestas seleccionadas el día 5 de abril de 2018 a través de su web, sus redes sociales y por correo electrónico dirigido a las personas participantes. Los proyectos seleccionados serán mostrados y/o realizados en el marco del Festival VESOS en el espacio de innovación Las Naves de Valencia los días 4, 5 y 6 de mayo.

La Semilla del Cambio: Compensación de la huella de carbono del VESOS

 Al igual que en las anteriores ediciones, el VESOS (Valencia Escena Sostenible) hará honor a su nombre, fomentando un estilo de vida sostenible con propuestas marcadas por la sensibilización medioambiental. Por ello, vuelve un año más la tradicional actividad de educación ambiental La Semilla del Cambio, organizada por la asociación de voluntariado ambiental La Codolla y con el objetivo de compensar la huella de carbono generada durante el festival, así como ayudar a la recuperación de la Serra d´Agullent.

La Semilla del Cambio pretende sensibilizar al público frente a los problemas ambientales, facilitar la comprensión de la huella de carbono que generamos con eventos y como individuos, y hacer partícipe a los asistentes al VESOS sobre el valor del medio ambiente gracias a la interacción con elementos naturales como agua, tierra o semillas.

La acción consistirá en proponer a las personas que asistan al VESOS realizar una plantación de semillas de árboles y arbustos autóctonos de la Comunitat Valenciana, para generar plantones y poder llevar a cabo el proyecto de reforestación en la Serra d´Agullent.

Con motivo de la plantación realizada durante la pasada edición del festival, y para compensar los resultados del informe de emisiones del año pasado, el próximo 24 de febrero se realizará una actividad de grupo de la mano de La Codolla y Valencia Language Exchange, para llevar a cabo su replantación en la Serra d´Agullent. La inscripción a la actividad La Semilla del Cambio del 24 de febrero está abierta en info@vesos.es hasta completar aforo del autobús.

La Asociación N Flotante, organizadora de VESOS, tiene como objetivo promover la cultura valenciana, principalmente la escena musical, en cooperación con el resto de artes. Así como la gastronomía, artesanía y producción e innovación de empresas de la Comunidad Valenciana. Todo ello creando un espacio donde todos los artistas puedan converger y crear sinergias de cooperación y proyectos comunes siempre bajo criterios de sostenibilidad.

València, 21 de febrero de 2018

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *